Lito od košarke

3KA- TRIBUNJSKA LJETNA KOŠARKAŠKA AKADEMIJA

Tribunjska ljetna košarkaška akademija je edukativno-zabavna programska aktivnost koja je povezana sa ljetnim praznicima učenika i predstavlja najbolju kombinaciju, koja donosi obilje dobre akcije za djecu ljubitelje košarke, druženja, igre i zabave.

Program je osmišljen kao sredstvo širenja zamisli o pravednoj igri, toleranciji i jednakosti među djecom kroz sadržaj poučavanja košarkaške igre u živahnom i opuštenom ljetnom ugođaju u kojem bi djeca početnici, srednji i napredni košarkaši i košarkašice mogli uspjeti u postizanju željenih ciljeva u košarci, učenju osnova ili usavršavanju već stečenih znanja i vještina, te podizanju samopouzdanja i razvijanju ljubavi prema treniranju i igranju košarke

GLAVNI CILJ: Poticanje i razvijanje košarkaške igre, košarkaškog znanja i prakse, te zaštita najmlađih od zdravstvenih i sigurnosnih rizika.

POSEBNI CILJEVI: Povećati sudjelovanje djece i mladeži u sportu i tjelesnoj aktivnosti;  Poticati socijalnu uključenost, razumijevanje, integraciju i poštovanje prema drugima koristeći 3KA; Ojačati lokalne, nacionalne i europske identitete i vezu koja postoji između njih kroz mobilizaciju 3KA; Privući širu publiku u sport i tjelesnu aktivnost kroz osvježenje 3KA; Jačanje baze znanja sporta; Poticati suradnju između košarkaških klubova mlađih dobnih uzrasta u zemlji i inozemstvu.

ZADAĆE. Razviti koncept mreže, koja promovira zdravu i sigurnu sportsku sredinu za mlade košarkašice i košarkaše; izgraditi kapacitete za promicanje moralnog i tjelesnog integriteta mladih košarkaša; poticati socijalnu uključenost, razumijevanje, integraciju i poštivanje prema drugima, očuvati, promicati i povećati sudjelovanje u košarci;

 

Tribunjska ljetna košarkaška akademija (3KA) može se smatrati dobrim primjerom suradnje između javnih tijela, neprofitnih organizacija i najmlađih košarkašica i košarkaša za stvaranje međunarodne mreže i jačanje lokalne mreže sportskih klubova, škola, udruga i lokalnih tijela u cilju promicanja košarke, redovitog tjelesnog vježbanja i zdravog načina življenja.

Program Tribunjske ljetne košarkaške akademije se odvija u nizu od šest tjedana po sedam dana u razdoblju od prve polovice srpnja pa do kraja kolovoza.

Programska aktivnost će biti dostupna besplatno svim zainteresiranim djevojčicama i dječacima neovisno o razini znanja i sposobnosti, te socijalno ekonomskom statusu, a moći će participirati i djeca s poteškoćama u razvoju.

Programska aktivnost poduke biti će provedena kroz trenažni proces u kojem će naglasak biti na učenju i usvajanju elemenata tehnike košarkaške igre te na razumijevanju igre kao i na poboljšanju funkcionalno motoričkih sposobnosti. Programska aktivnost će biti realizirana na vanjskim košarkaški, sportskim i terenima u prirodi.

Tribunjska ljetna košarkaška akademija biti će realizirana kroz sadržaje košarkaških treninga u prijepodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim terminima kao i prezentacijama i analizama košarkaške tehnike i taktike igre  putem video projekcija.